twitter met TVZ
Twitter 

Facebookpagina van TVZ
 Facebook
youtube

Headerfoto 1

Welkom op onze 

website

Headerfoto 4

Vrijwilligers gezocht

Meld u aan!

Headerfoto 9

TVZ

Versterking gezocht

voor ons bestuur

Headerfoto 5

TVZ

Centre court

Headerfoto 6

TVZ

Ook op social media!

 

LED-verlichting

Hoera we krijgen LED verlichting fabricaat LUMOSA

Zoals het al rond zoemde is dat nu werkelijkheid geworden.

Over ca 8-10 weken zal ons park , door LED verlicht,  er stralend bij liggen.

Door de goede samenwerking en het door druk op de ketel houdend, is het er toch van gekomen.

 

Uiteraard niet alleen om een mooie verlichting te krijgen, maar ook zoals het goed bestuur betaamd op de centjes te letten. De energie rekeningen  van lampen met gasontlading rezen de pan uit, waardoor er 2 banen moesten worden afgesloten. Daar maakten leden zich terecht zorgen over en ging er een geruchten circuit ontstaan. ( Zie stukje van uw voorzitter omtrent transparantie) .

 

Maar inmiddels kent U uw beide besturen en die  laten het er niet bij zitten, met name  Cees Roozendaal  ( zonder de anderen te kort te doen) heeft zich ontzettend goed georiënteerd  zowel bij Voetbal en Hockey verenigingen maar ook bij zuster tennis clubs.

 

Daarna bij een aantal bedrijven informatie opgevraagd w.o. referenties en op basis van die informatie heeft de stichting offertes aangevraagd. Het bedrijf Sportverlichting.com uit Deventer heeft op uitnodiging de bestaande situatie bekeken en hierop een passende aanbieding gedaan, die budgettair gezien binnen  de door STH (en TVZ ) gemaakte begroting viel. Op maandag 26 november j.l. is de opdracht aan sportverlichting.com verstrekt.  Dit bedrijf werkt met Top merken zoals Lumosa ,  AAA , LUX, Philips etc.

 

De investering hiervoor is gedaan door de Stichting Tennis Park Hengelder. Een extra motivatie was ook, dat  STH in 2018 nog een behoorlijke subsidie kon krijgen en dat ook dit jaar de BTW aftrekbaar is. Dit zal in 2019 hoogst waarschijnlijk niet meer het geval  zal zijn.

 

Het mooie is tevens,  dat dit bedrijf alles voor de Stichting regelt. Dat maakt het veel minder gecompliceerd en loopt over veel minder schijven. Kort overzicht  over de besparing.

 

Lichtbron

 

Aantal LED armaturen nieuw

Wattage per LED

Conventionele lampen

Wattage gebruik per uur  per armatuur

Huidig verbruik per uur  (watt)

LED verbruik per uur  Watt

Besparing in %

 

Lumosa CS860

 

Nieuw

4

 

Nieuw*

1440

Oud 8

Oud  2200

Oud 17.600

Nieuw 5700

Nieuw 67,3%

Lumosa CS840

 

4

1080

Oud 4

2200

Oud 8.800

Nieuw

4320

Nieuw 50,9 %

 

 *De LED armaturen zijn standaard op 90% ingesteld.

 

Het komt er op neer dat wij bij optimaal gebruik deze investering er in ca.  6,3 jaar eruit hebben

 

Maar wat betekend het nu in het kort voor de spelers en speelsters.

 

Alle modules van de Lumosa verlichting zijn individueel instelbaar om alle hoeken en baan delen optimaal verlicht te krijgen.  De lichtsterkte is ruim 1 ½ keer sterker dan met de huidige lampen,  er is meer diepte en praktisch geen schaduw waardoor de komende bal sneller beoordeeld kan worden, Dus U reageert sneller. ( Note: we worden mogelijk allemaal  1of 2 rankings hoger :  zesje wordt een vijf of een viertje. haha)

 

Voorbeeld: Werd een baan verlicht met 300 lux is dat nu  450 lux  tegen een bijna halvering van de kosten

 

Er zijn geen opwarm tijden meer nodig en nu wordt ook bekeken of voor geval dat het nodig is, bijvoorbeeld bij drukke toernooien de banen  3 en 4 er bij getrokken kunnen worden. Met de huidige bezetting is dit nog een onderwerp dat binnen de beide besturen besproken gaat worden.

 

Namens alle TVZ  leden en het TVZ bestuur willen we hierbij de mensen van de Stichting bedanken voor hun geweldige inzet.

 

Uw bestuur

-------------------------------------------------------------------------

 

Transparantie.

 

Beste TV leden,

 

We vangen regelmatig wat negatieve  ( buiten de club) opmerkingen op over de “financiële” situatie bij TVZ.

 

Wij als bestuur luisteren hiernaar goed en met dit schrijven zullen, zo hopen we,  alle bestaande vooroordelen definitief naar het land der fabelen worden verwijzen.

 

Natuurlijk hebben we te maken gekregen met een terugloop van leden waardoor er een tijdelijk liquiditeitsprobleem dreigde.  Bij de jaarvergadering werd aan gegeven dat er bezuinigt moest worden. Maatregelen waren  nodig  en één ervan was het afkoppelen van de baan 3-4  wat een significante besparing opleverde, maar ook het zoeken en vinden van nieuwe sponsors  lost dit probleem zich langzaam op  Een andere maatregel was het energie kosten plaatje. !!

 

Het juiste moment is nu daar om dit meer inzichtelijk te maken. Waarom dan wel,  zult U zich afvragen?

 

Op 26 november j.l. heeft de Stichting Tennis Park Hengelder in aanwezigheid van het bestuur van TVZ ( Voorzitter en Penningmeester) de opdracht ondertekend voor de installatie van LED Verlichting voor de banen 1 en 2  alsmede -5-6-7. De financiële middelen zijn voorhanden en de besparing op energie kosten is significant. We praten hier over een percentage van ruim 61% . Dit impliceert tevens dat de investering zich binnen 6,5 jaar heeft terug verdiend. Over de LED verlichting leest u straks veel meer. ( zie stukje hierover)

 

TVZ als vereniging en de Stichting Tennispark Hengelder te samen zijn financieel gezond en hebben een zeer goede verhouding  van vreemd en eigen vermogen, waardoor wij volvertrouwen naar de toekomst kijken . Laat dat duidelijk zijn. Zakelijke deskundigen beamen dit.

 

Ook hoorden we zo een beetje rondzingen: Waarom zo’n duur elektronisch afhang systeem?

 

Nu beste TVZetters, dit afhangsysteem hebben we gratis via de KNLTB. Natuurlijk kunnen we ook van een aantal extra faciliteiten van de KNLTB gebruik maken. Iinderdaad zijn daar dan wel kosten aan verbonden. Echter die kosten zijn dermate acceptabel  aangezien er andere kosten hierdoor komen te vervallen, maar wees ervan verzekerd,  dat deze stappen weloverwogen zijn genomen t.b.v. de leden .

 

Maar om die transparantie en duidelijkheid te kunnen c.q. verbeteren / handhaven hebben wij als bestuur ook Uw medewerking nodig qua meedenken, positieve inbreng en het omzetten van woorden naar daden. TVZ is een fijne vereniging en we zien positieve ontwikkelingen, maar die kosten tijd en energie, maar wees er van verzekerd dat dit bestuur en een flink aantal leden zich daar voor 100% inzetten.

 

Uw bestuur.