Nieuwsbrief januari 2017

 - - -
-

Niewsbrief januari 2017

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Beste Leden van Tennis Vereniging Zevenaar

Allereerst wenst het bestuur van TVZ,  U allen,  een sportief maar vooral een gezond en voorspoedig 2017 toe.

Tevens brengen wij U hierbij nog even onder de aandacht dat aanstaande woensdag op 11 januari 2017 om 19.30 een algemene leden vergadering gepland staat,  met aansluitend  een nieuwjaarsreceptie
                                                                             
Dus U bent van harte welkom.

Het bestuur wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de communicatie tet verbeteren wat  betreft de automatische incasso van contributie.

Door de aanpassing van het financiële boekjaar en het niet soepel verlopen van de overschrijving tussen de ING en Rabobank zijn er soms  irritaties ontstaan.

Beste  mensen als zoiets voorkomt, neem dan svp contact  op met onze penningmeester per email: penningmeester@tvzevenaar.nl
en in CC naar uw voorzitter  voorzitter@tvzevenaar.nl  Dan zal e.e.a. zeer correct worden behandeld. Geen email:   bel 0316 221293 of 0683948180.

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap loopt  van 1 januari tot 31 december en wordt zonder tegen bericht automatisch verlengd.  Het bestuur heeft een versoepeling ingevoerd indien de omstandigheden om gezondheidsredenen voor u als lid veranderen. Dat kan zijn door blessures, ziekte of ernstiger omstandigheden. Wij kunnen niet alles weten dat dient u of via een vriend of familie aan ons kenbaar te maken. Dan bestaat de mogelijkheid om betaling van uw contributie minimaal 1 kwartaal op te schorten.

In dien u onverhoopt hiermee te maken krijgt neem a.u.b. contact met de heer Peter Vos onze penningmeester, dan kan hij met u een regeling treffen.
U begrijpt  hopelijk wel, dat een vereniging draait op een begroting waarin ook externe kosten zijn verwerkt en die al vaak zijn betaald, wij verrekenen een gering bedrag bij opschorten van € 25,00 indien het kwartaal bedrag van de contributie nog niet is geïncasseerd.
Lidmaatschap tijdelijk opzeggen is ook mogelijk als periode van herstel langer duurt dan de 6 maanden .  Maar indien het financieel haalbaar is blijf ons dan steunen, zo niet dan kan worden opgezegd met inachtneming van de in het huishoudelijke reglement gestelde termijn. Doet U dit dan in overleg met het bestuur en met name onze penningmeester. Het bestuur zal zorg dragen dat e.e.a. correct en naar volle tevredenheid zal worden afgehandeld.
Her-aanmelding lidmaatschap  na periode van herstel  zou natuurlijk fantastisch zijn en wij zullen u weer met open armen ontvangen, meldt u dus aan via onze penningmeester, hij op zijn beurt informeert de ledenadministratie o.l.v. onze Gerda Bulthuis en dan behoort u weer bij onze grote tennisfamilie.  Want Tennissen doet U bij TVZ.
Mochten er vragen zijn of blijven neem dan contact met ons op
Sportieve groet.
Uw bestuur
Frans Teunissen, Secretaris
Peter Vos , Penningmeester
Jan Dolderman, algemeen bestuurslid
Leendert Santema, Voorzitter
  - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing