Nieuwsbrief augustus 2017

 - - -
-

Titel van het bericht

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl
 
Om op te proosten!

Hierbij de foto  met ons 50 jaar lid Femie Vennegoor.
               Femie in de bloemetjes         
We hebben haar als bestuur samen met Danielle, in het zonnetje gezet, waarbij we ook nog ontdekten dat, toen zij lid werd, de alom bekende peervormige boompjes het logo van TVZ vormden.
Laten we nu nog goud- en zilverkleurige speldjes hebben gevonden, waarvan ik haar er één kon opspelden.
De grote foto van de "huldiging" hangt in de Hall of Fame van TVZ!
Danielle is voor ons in het archief gedoken en heeft de andere ereleden en 50 jaar lid leden gevonden:
Hr. J.P.R. Duisterwinkel, lid van 1963
Hr. J.P.M Wolfshagen, lid van 1963
Mw. D. Grutzmacher-Nikkels, lid van 1964
Peter Roes, lid van 1964
Karel en Diny Leferink, lid van 1965
Zij zijn erelid geworden in 2003 bij het 40-jaar lustrumfeest TVZ.
Gerard Ophuis is lid vanaf 1 januari 1966.
Gelezen 
 
In juli las ik een column van Henk Waninge in het Montferland journaal.
 
   Onder de noemer: HET IS STIL OP DE BAAN

Als actief lid en nu voorzitter van TVZ maak ik en ik niet alleen hoor , maar ook velen met mij zich zorgen over het ledenaantal. Wegdromend herinner ik mij dat we moesten afhangen om een half uur of uur te kunnen spelen.  Dat soms gepaard gaande met kleine irritaties zoals het “smokkelen” met de tijdklok. Herinnert U zich dit nog? Dit afhangen  lees van de baan halen)  behoort praktisch tot het verleden.
Alhoewel?  Hoe is het nu bij TVZ? Er komen wat leden bij,  er ontvallen ons leden maar het blijft schommelend gelijk. Nu kom ik zeer regelmatig ’s morgens op ons park en zie dat zo tussen 9.00 en 12.00 bijna alle banen bezet zijn.  Wat ik een enkele keer ook zag, er moesten mensen even wachten.
’s Avonds van hetzelfde laken een pak, bijna alle banen bezet van 19.30 tot…….
Dat vervult me wel een beetje met trots, want als we de NRC mogen geloven had de KNLTB in 2010 nog 690.000 leden en dat waren er vorig jaar nog 583.000. Er zijn natuurlijk mogelijk genoeg redenen aan te voeren. Zoals geen clubkampioenschappen, geen evenementen voor de jeugd, waardoor die hun heil elders zoeken. Maar zou het ook niet komen dat wij in Nederland geen aansprekende spelers meer hebben zoals bijv. in de Formule 1 Max Verstappen,  Wielrennen Tom Dumoulin enz.
Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken te noemen, zoals studie, keuze voor een andere sport, geen maatje hebben om te tennissen,  maar misschien kan ook de weg van de minste weerstand een rol spelen bij het “doorbreken” van een talent? Wie weet.
Met toppers is welke sport dan ook onderhevig aan een boost. Het is het bekende jojo effect.
Deze column heeft mij toch ook aan het nadenken gezet  en tot de volgende vraag geleid:
Hoe houdt men leden vast? We hebben samen met  Mieke de Vette en Roel Visseren, ondersteund door leden en bestuursleden  maar ook met de trainer Peter-Jan Thieme, afgelopen zondag 16 juli een jeugdevenement georganiseerd. Wat was dat een fantastische happening. Dol enthousiaste koters vanaf 4 jaar tot 13 jaar dartelden over de banen 3-7, inclusief ballenkanon .
De apotheose was de dubbel partij van twee mooie meisjes en twee knullen, waarbij de knullen op de valreep wonnen. Daar hoorde ik de ene knul tegen de ander zeggen: “Zo, die meiden hebben we een poepie laten ruiken.!” Nou mannen, jullie hadden echt wel het geluk aan jullie kant, maar het was vermakelijk om jullie bezig te zien. 
Afgesloten werd met een gratis ( Herman) patatje, croquet of frikandel, en de COOP sponsorde  de frisdrank.
We zijn het er allemaal over eens, dat dit voor herhaling vatbaar is en wel op de Zondag voorafgaand aan het 25+ dubbel toernooi in september . Hierover leest U later wel meer in onze nieuwsbrief

Met groet
Leendert

 
Succesvol Jeugd evenement bij TV-Zevenaar
 
Jeugd in actie!!

Aanleiding was: De publicatie  “Jeugd beweegt te weinig “.
Tennis Vereniging Zevenaar pikte dit op en onder de bezielende leiding van  Mieke de Vette en Roel Visseren werd dit toernooi op zondag 16 juli j.l., voorafgaand aan het Brandon Open, georganiseerd voor de leeftijdsgroep 4-16 jaar. Deelname was geheel gratis en ieder kind, lid of geen lid, mocht er aan deelnemen.
Het enthousiasme spatte er van af, vooral het ballenkanon was het meest in trek. Uiteraard werd er, door een ervaren trainer Peter-Jan Thieme en speler Yoram de Vette, wel degelijk gelet op bijvoorbeeld oog-handcoördinatie. Het was opvallend te zien hoe de kleintjes van 4-6 dit al oppikten. De talentjes komen dus met zo’n evenement wel bovendrijven.
Door de toch wel grote deelname kwamen we kinderrackets tekort maar Tennis Vereniging Didam stelde deze ter beschikking. Klasse Didam!!
De oudste deelnemers waren respectievelijk 9 tot 13 jaar (2 jongens en 2 mooie dametjes). Dit mondde natuurlijk uit in een wedstijd – Jongens tegen de Meiden. Dat werd uiteindelijk een krappe overwinning voor de “mannen”, die tegen elkaar fluisterden: “Zo die hebben we een poepie laten ruiken.” 
Sponsors, onder wie de COOP en Clubhuisbeheerder Herman Veth, stelden gratis frisdrank, patat met kroket of frikandel beschikbaar om de dorstige keeltjes te smeren en de hongerige maagjes te vullen.
Al met al een hele fijne sportieve dag die voor herhaling vatbaar is en ook zal gebeuren, en wel op zondag 17 september voorafgaand aan het 25+ dubbel toernooi, maar je kunt je nu al opgeven of laten inschrijven via onze website.
We houden jullie op de hoogte via een aankondiging in de lokale krant en ook de website van TVZ.

 
Het “Brandon” Open
 
Tennis Vereniging Zevenaar
Afgelopen week ( 16-23 juli) werd het “Brandon” open toernooi bij TVZ gespeeld. De weergoden waren ons welgezind en dus konden  alle geplande wedstrijden doorgang vinden.
Door de vakantieperiode waren er iets minder inschrijvingen als gewoonlijk, maar de organisatie was heel tevreden. Er hadden zich 103 spelers ingeschreven, er werden 111 wedstrijden gespeeld, met in totaal 230 sets. We hadden deelnemers van 21 verenigingen. Leuk is te memoreren dat de jongste deelneemster 13 lentes telde en de oudste senior deelnemer 67.
Saté bar Barong uit Westervoort
 
Het spelniveau in alle categorieën was hoog te noemen, met op de finaledag een zinderende heren enkel 4, waarbij Yoram de Vette van TVZ als winnaar uit de bus kwam. 
Alles werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren die de hapjes en dagprijzen beschikbaar stelden, met name Peugeot Brandon die naast hun bijdrage tevens een 3- tal prijzen beschikbaar stelde. Dit hield in dat men een weekend de beschikking krijgt over een E-bike of E-scooter.
Dames dubbel 
Al met al een zeer geslaagd toernooi,  dat mede “smakelijk” opgeluisterd werd door saté Bar Barong uit Westervoort die heerlijke hapjes voor de spelers, supporters en kijkers serveerde.
TVZ organiseert het 25+ dubbel toernooi van 18 tot en met 24 September. Voorafgaande aan dit toernooi  (17 september) zal ook weer een 2e jeugd evenement plaatsvinden voor iedereen, ook niet leden, maar is vooral bedoeld om eens kennis te maken met tennis. Dit evenement voor de jeugd is geheel gratis. Dat wij dit voor de 2e keer organiseren, is te danken aan het enthousiasme van alle kinderen die op 16 juli meededen.


 
Tot ziens, want tennissen én vrijwilligerswerk doe je bij TVZ!!

  - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing