Nieuwsbrief december 2017

 - - -
-

December 2017

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl

Een ander huis- en/of mailadres? Laat het a.u.b. weten aan onze ledenadministratie:
ledenadministratie@tvzevenaar.nl (dus niet via het contactformulier van de website van TVZ!)

 
Beste tennissers OPGELET Voorjaar 2018


Om teleurstellingen te voorkomen, hierbij het verzoek van onze Technische Commissie om, als U competitie wilt spelen,  zich in te schrijven met uw team.

Ook wordt dit extra kenbaar gemaakt via onze website, maar we zullen er ook nog tijdig een kranten artikel aan wijden.

De Inschrijvingen moet bij onze Mieke binnen zijn voor 5 december. ( dus een sinterklaas cadeautje). 

Doe mee, maakt niet uit op welk niveau en laat het komende voorjaar weer bruisen van activiteiten op ons park.
Inchrijfformulieren  en Speeldata zijn online verkrijgbaar

Met sportieve groet
Uw bestuur

 
Het Santema pad

Ik wil toch wel even reageren op de ludieke actie van Jan Dolderman van het vrijwilligersteam. 
Ik hoop inderdaad dat ie niet gejat wordt of zo, want je naam zal maar vereeuwigd worden (zolang het materiaal meegaat). Wat denkt U:  er zijn ook “baas boven baas“ mensen die zeggen jij hebt maar één paadje, maar ik heb er honderden. 
Ja, U leest het goed en dit kwam uit de mond van onze oud Burgermeester en verenigingslid  Jan de Ruiter. Ik in mijn naïviteit, hoezo? Antwoord van Jan:  overal waar ik wandel zie ik Ruiterpad. 
Het zou qua spitsvondigheid een Amsterdammer kunnen zijn. Maar gelukkig is hij dat niet. Zo ziet U maar weer humor ligt om elke hoek op elk pad op elke straat.

Leendert Santema

 
Verslag van de ALV van 27 oktober 2017

Aanvang 20.00 uur 
Locatie Clubhuis 

Gezien de geringe aanwezigheid en de nog zinderende najaarscompetitie weken we uit naar de hiervoor ingerichte bestuurskamer. Meer dan 22 leden hadden zich d.m.v. hetzij mondeling of schriftelijke via brief, app of email keurig afgemeld. 

Vermeld dient te worden dat de meeste van de afgemelde leden akkoord gingen met o.a. de benoeming alsmede het voorstel tot de wijziging van de statuten. Voor alle duidelijkheid. Dit was alleen een kennisgeving want er kan helaas nog niet schriftelijke goedkeuring gegeven worden aan onderwerpen als men niet fysiek aanwezig is. Het gaat nog iets dieper, maar daar gaan we nu niet verder op in.

Na opening door de voorzitter kwam samen met de overige aanwezige leden de benoeming van de heer Randolph Hilhorst ter sprake. Er waren geen bezwaren ingediend en de heer Hilhorst werd unaniem gekozen als 5e bestuurslid voor algemene zaken waaronder functionerend als vicevoorzitter.
De voorzitter gaf de aanwezigen nog een  “briefing” over het gevoerde beleid, wat de toekomstplannen zijn, maar ook de activiteiten die het bestuur heeft ondernomen om de jeugd hopelijk weer te interesseren voor de tennissport. U heeft al wat artikeltjes kunnen lezen in de vorige  nieuwsbrieven. Goed is te vernemen dat veel basisscholen in Zevenaar hebben gereageerd op onze uitnodiging om op ons park te komen tennissen en daar waar het niet kan, gaan wij naar de scholen toe.!!

Onze trainer Peter Jan Thieme heeft contact met de scholen opgenomen om e.e.a. qua rooster en beschikbare tijd  op elkaar af te stemmen.
Daarnaast vertelde de voorzitter over de goede samenwerking met onze buren dat als zeer positief wordt ervaren.
Na rondvraag sluit de Voorzitter  deze bijeenkomst

 
STATUTEN

Gezien het ontbreken van 2/3 van alle leden moest er opnieuw vergaderd worden over de statutenwijziging en conform die statuten hebben we een tweede A.L.V. vergadering belegd.  Ook hier opent de voorzitter de vergadering met een korte toelichting op dit gebeuren.
De Heer Frans Teunissen,  secretaris las de punten voor die aan de orde kwamen om tot statuten wijziging te komen. De aanwezige leden waren er unaniem voor om deze wijziging in te voeren en om goedkeuring te krijgen van de KNLTB, waarna e.e.a. na goedkeuring, door de Notaris officieel zal worden vastgelegd in het statutendocument.
Geen rondvraag
Voorzitter bedankt de vergadering en sluit deze bijeenkomst

 
Voorjaarscompetitie 2018 (senioren)

Het lijkt tijd voor een soort van winterstop nu ook de NJC afgelopen is, maar binnenkort is het weer tijd om de teams voor de Voorjaarscompetitie 2017 op te geven. Vandaar hieronder allerlei informatie erover en daarbij links naar onze website met uitgebreidere gegevens en het inschrijfformulier. 
http://knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/

Je kunt je als heel of nog deelnemers zoekend team opgeven. Of individueel en dan proberen we er teamgenoten bij te vinden. Er is ruimte genoeg op het park voor een heleboel competitieteams.  
Heb je nog nooit competitie gespeeld en ben je nog wat huiverig, of wil je als ‘jongere’ niet spelen tegen die oudjes, dan zijn er extra mogelijkheden. Ook qua speeltijden is er uitbreiding trouwens. 

In alle dubbelspelen wordt in 2018 “verkort” gespeeld = 3 set = beslissende wedstrijd tiebreak (tot 10 met 2 punten verschil).
In zomeravondcompetitie en 8&9 wordt ‘compact’’  gespeeld = beslissende wedstrijd tiebreak en ook beslissend punt systeem (bij 40-40). 

 
8&9-competitie – Doe je mee aan de 8&9-competitie?

Ben je net begonnen met tennis? Of heb je één of twee seizoenen les gehad en vindt de leraar dat je klaar bent voor de competitie? Geef je dan op voor de nieuwe 8&9-competitie en speel op je eigen niveau competitie. Deze competitie is uitsluitend voor spelers met speelsterkte 8 of 9. Er zijn zeven speeldagen in april en mei. We stellen teams samen met minimaal drie spelers/speelsters. Elk team speelt per wedstrijddag twee dubbels, waarin alle combinaties mogelijk zijn.
Er wordt compact gespeeld (=beslissend punt systeem en 3e set = tiebreak) .
Klasse 1 = speelsterkte 8, klasse 2 = speelsterkte 9.
Link naar www.knltb.nl/89 


SCHRIJF JE IN!!  En alle deelnemers aan de Voorjaarscompetitie bij TVZevenaar  kunnen het beamen – veel speelplezier, gezelligheid, nazitgezelligheid en meer in de voorjaar competitie. Dus ga rondvragen, appen, bellen enz. en ronsel je team bij elkaar.
Inschrijven vóór 5 december 2017!

 
Zomeravondcompetitie 2018 – inschrijven vóór 1 januari 2018

Kun je geen genoeg krijgen van het spelen van competitie en heb je zin om naast de Voorjaarscompetitie nog een competitie te spelen? Of wil je competitie spelen, maar ben je (vaak) verhinderd in het weekend? Meld je dan aan voor de Zomeravondcompetitie. Zeven woensdagavonden in mei en juni. Deze competitie is alleen voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en voor alle speelsterktes. Minimaal vier spelers per team. 
Mieke de Vette
Technische Commissie TVZ

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2018Tot ziens, want tennissen én vrijwilligerswerk doe je bij TVZ!!


 
 - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing