Nieuwsbrief december 2 2017

 - - -
-

December deel 2

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl


Een ander huis- en/of mailadres? Laat het a.u.b. weten aan onze ledenadministratie:
ledenadministratie@tvzevenaar.nl (dus niet via het contactformulier van de website van TVZ!)

 
Dit is een rectificatie.
In de nieuwsbrief van vorige maand heb ik als voorzitter, onbedoeld ons 5e bestuurslid Randolph Hilhorst, gekozen tijdens de ALV, voor Algemene Zaken, mede onbewust gepromoveerd tot vicevoorzitter van de club. Dit was nu net niet de bedoeling. Hij blijft gewoon ons 5e bestuurslid voor algemene zaken.
Beste Randolph “Mea Culpa” dat ik dit onterecht heb vermeld. Helaas heeft U mogelijk een verkeerde indruk gekregen of dat U op het verkeerde been bent gezet. Dit komt geheel en al voor mijn rekening.

Leendert Santema
Voorzitter

  A.U.B. Lees dit goed en bewaar dit bericht. 
Komt mogelijk wat belerend over maar IS ABSOLUUT niet het geval.!!


Er blijkt nog regelmatig verwarring te zijn over de volgende punten.
Het lidmaatschap brengt een aantal praktische zaken met zich mee.

Die zijn als volgt:
1. Het lidmaatschap is zeer flexibel en bestaat uit
3 keuzes:
- Het jaar lidmaatschap
- Het zomer lidmaatschap
- Het winter lidmaatschap

Dit is ingesteld op verzoek van de leden en
niet door uw vereniging.
Ieder lidmaatschap brengt ook verplichtingen met zich mee.
Waaronder het betalen van contributie, dat heeft er toe geleid dat er automatische incasso plaatsvindt.

Ook hier kunnen de leden kiezen voor:
1. Maandelijkse afschrijving
2. Kwartaal afschrijving
3. Halfjaar afschrijving
4. Jaar afschrijving.

Doordat per 1 januari 2018 het financiële jaar gelijk gaat lopen met het kalenderjaar zullen er extra kleine incasso’s plaats kunnen vinden bij de kwartaal en jaarafschrijvingen. Mocht hierin voor u iets onduidelijk zijn, communiceer dit dan direct aan onze penningmeester : penningmeester@tvzevenaar.nl  Dat voorkomt vertraging wat antwoord betreft. Help ons hierbij!!

Mensen lezen, dat is algemeen bekend, niet erg  goed, dus bij deze nogmaals:
Aanmelden en opzeggen altijd bij:
ledenadministratie@tvzevenaar.nl

En niet bij: 
info@tvzevenaar.nl


want dan komt dit bericht in het grote circuit terecht en laat e.e.a. op zich wachten,of opzeggingen worden niet doorgevoerd, waardoor er weer incasso’s kunnen plaatsvinden en irritatie kan oproepen.

Dus houdt U zich a.u.b. nu aan dit gegeven. 

Ook het termijn van opzeggen blijft gehandhaafd en dat houdt in dat dit uiterlijk 1 maand vóór het begin van de betreffende lidmaatschapsperiode dient te gebeuren.
Contributie moet te allen tijden over de duur van uw lidmaatschap gewoon worden betaald. In dit geval maakt het niet uit wanneer U opzegt. 


Ter verduidelijking nogmaals:
Behoudens opzegging of verandering van de lidmaatschapsperiode wordt het lidmaatschap automatisch met éénzelfde  periode verlengd. (met uitzondering van het kennismakingslid) Wanneer U wenst op te zeggen kan dit uitsluitend bij de ledenadministratie. Dit dient dus minimaal 1 maand vóór het begin van de nieuwe lidmaatschapsperiode te gebeuren.

Er zijn uitzonderingen, maar die worden afzonderlijk binnen het bestuur besproken.

Ook  worden we nog wel eens geconfronteerd met het feit dat mensen alleen Winterlid waren en hiervan de contributie afdroegen aan de Stichting Tennis Park Hengelder. Zij stonden niet in het TVZ bestand geregistreerd. Met de overdracht van de leden door de Stichting aan TVZ zijn er een paar gevallen tussen de wal en het schip terecht gekomen. Ook hier wordt aan gewerkt om e.e.a. te corrigeren.

Dus beste mensen voor alle zekerheid nogmaals de emailadressen en waar U terecht kunt met uw vragen:
voorzitter@tvzevenaar.nl voor persoonlijk zaken en algemene verenigingszaken
secretaris@tvzevenaar.nl  voor administratieve zaken en reglementaire zaken
penningmeester@tvzevenaar.nl voor uw financiële zaken
ledenadministratie@tvzevenaar.nl voor aanmelden, adreswijzigingen/opzeggingen e.d.
info@tvzevenaar.nl. niet meer gebruiken, want dan kan het soms behoorlijk mis gaan, want hier komen ook bijv. bedrijven met informatie, reclame etc. terecht.

Daarnaast kunt U altijd uw vragen ook mondeling kwijt bij uw bestuur.
Bestuur Tennis Vereniging Zevenaar
Voorzitter Leendert Santema
Secretaris Frans Teunissen
Penningmeester Peter Vos*
Algemene bestuursleden:
Jan Dolderman en Randolph Hilhorst
Ledenadministratie: Mevr. Gerda Bulthuis
* De functie van Peter Vos als penningmeester is na de ALV vacant

  Onze clubhistorica Danielle verdiept zich namens ons allen in het TVZ-archief. En met veel
succes! Zo diepte de samenstelling van het bestuur en de redactie uit een ver verleden op. Ook gaan we in gedachten nog even 25 jaar terug naar  een uitwisseling met zusterstad Weilburg.
Samen met de Rackets werd er veel plezier beleefd. 
 
 


 
Op veler verzoek: De zomeravondcompetitie (ZAC) volgend jaar begint om 19. 00 uur!
                                                 

Ik kom nogal regelmatig op het park en het doet me genoegen, praktisch iedere ochtend alle banen bezet te zien, maar ook ’s-avonds zijn de banen bezet. Dat geeft mij, als jullie voorzitter, een fijn gevoel en vooral als ik het enthousiasme zie waarmee iedereen zich in de “strijd” gooit.
Maar dat enthousiasme heeft ook zijn wat  negatieve kantjes. We worden allemaal (tenminste een aantal van ons) een dagje ouder en daarbij ook wat minder soepel.
Dus zou je denken het wordt wat minder!!! Niets is minder waar. Sommigen gaan er op los als jonge honden en soms lijken het ongeleide projectielen.  Daarin schuilt nu het gevaar. 
Voorbeeld: Ik zag enige tijd terug een tennisser van ca. 75 jaar oud proberen een bal te halen. Hij ontwikkelde een verbazingwekkende snelheid, maar vergat dat er nog een hek achter de baan stond en daar knalde hij tegenaan, wat denk je: Hek kapot !!!! Die bult en schaafplekken genazen wel, zei hij. Dat heet nu zelfreflectie. Dacht eerst aan de club en daarna pas aan zich zelf.
Wat wil ik hiermee nu zeggen? Lieve mensen, dat hek kan ook een medespeler zijn, zoals laatst bij het eredivisievoetbal 2 spelers van dezelfde ploeg met elkaar in botsing kwamen, waarbij de één wat ongelukkig terecht kwam en zijn sleutelbeen brak. Ik geef maar een voorbeeld. Dit kan ook bij ons gebeuren en dan zijn de kansen op botbreuken (heup, arm of pols) zeer groot en dat betekent dat men lang uit de running is of kan zijn. Of zelfs helemaal niet meer zal kunnen sporten
Dus mijn advies is: Let op elkaar en wees een rustgevende factor op de baan.
Zo in de trend van : laat gaan die bal, denk om je rug, etc. etc.

Leendert 
 - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing