Uitnodiging ALV

 - - -
-

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
11 januari 2018 om 20:00 uur & aansluitend Nieuwjaarsreceptie

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nlEen ander huis- en/of mailadres? Laat het a.u.b. weten aan onze ledenadministratie:
ledenadministratie@tvzevenaar.nl
(dus niet via het contactformulier van de website van TVZ!)


AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING  - 11 januari 2018  & Nieuwjaarsreceptie  

Aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Verslagen:
- Bestuur ( secretaris – activiteiten – lopende bestuurszaken, zoals statuten
- Verslag Penningmeester, zie toelichting aftreden Penningmeester
- Kascommissie ( Herman Mooij  en Frits Verhoef)  en benoeming nieuwe commissie
- Technische commissie + extra ondersteuning Mieke
- Redactiecommissie  ( Dick Schermer en ook Danielle van Nuenen)
- Tennis Inn
4. Ontwikkeling o.a. jeugd m.n. de  basisscholen en hoe we verder gaan
5. Stichting Tennispark Hengelder  met plan van aanpak park  ten aanzien van o.a. clubhuis, banen, park, energie etc., en provinciale herindeling infrastructuur wegennet op Hengelder
6. Samenwerking TVZ met TVR
7. Nieuwe ontwikkelingen door afnemend ledenbestand:  Kort Brainstormen!!
- Introduceren we, bijvoorbeeld op de banen 6 en 7, dynamic tennis voor ouderen of gaan we kijken in hoeverre PADEL haalbaar is? Er wordt  uitgegaan van  minimaal 2 banen.
- Het aanleggen van meerdere Jeu de Boulesbanen?
- Het invoeren van activiteiten binnenshuis (kaarten zoals bridge, klaverjassen of andere spelen)
8. Rondvraag
9. Sluiting gevolgd door een nieuwjaarsreceptie

Toelichting aftreden Penningmeester
Onze penningmeester Peter Vos heeft tijdens de ALV van begin 2017 al te kennen gegeven in 2018 te stoppen. Alhoewel wij hoopten dat hij er nog een jaartje aan vast zou knopen is dat helaas niet het geval. Peter heeft naast zijn drukke baan als Directeur van meerdere ICT bedrijven en na de afgelopen gemeenteraadsverkiezing, nu ook het lidmaatschap van de gemeenteraad op zich genomen. Ook is hij nog de “aanjager” van SportContact Zevenaar.
Peter is wel bereid om een goede overdracht te doen naar de nieuwe penningmeester en om Gerda Bulthuis te blijven ondersteunen met de ledenadministratie.
Dat betekent concreet dat wij  als vereniging een nieuwe penningmeester nodig hebben en doen dringend een beroep op onze leden om zich voor die functie beschikbaar te stellen.

 
U hebt het hierboven gelezen: Penningmeester Peter Vos is bereid om zijn/haar opvolger in te werken. Wie is daar zelf toe bereid of kan iemand aanbevelen voor deze belangrijke functie?
Onze voorzitter kijkt met smart uit naar een reactie!


Vrijwilligers culinair verwend

Zaterdag 2 november. Rond 17.30 uur zijn de onbetaalbare vrijwilligers met hun dames door het bestuur van de Stichting Tennispark Hengelder uitgenodigd.
De ontmoetingsplaats is Van der Valk in Duiven. U begrijpt het al – zij worden onthaald op een voortreffelijk live-cooking diner.
Het zal duidelijk zijn, dat geen vrijwilliger zo’n culinaire verwennerij aan de neus voorbij laat gaan. Naast de zelfgekozen delicatessen en spiritualiën is het heel gezellig om elkaar in een dergelijke setting te ontmoeten. 
Als vrijwilliger teken je direct bij … of meld je je gewoon aan! 
Hartelijk dank, stichtingsbestuur, voor deze ‘verlegen zalige’ (West-Friese uitdrukking) happening!


TENNISSEN EN VRIJWILLIGERSWERK ….. DOE JE BIJ TVZ!!!

Voor wie geen internet heeft, ligt er een exemplaar in het clubhuis bij Herman. 
 - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing