Aftreden Voorzitter TVZ

 - - -
-

Aftreden van de voorzitter

 

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl


 
Hierbij kom ik jullie vertellen dat ik per onmiddellijke ingang van 27 December 2017  j.l. mijn functie als voorzitter van TVZ heb neergelegd.
Ik zal niet ingaan op de oorzaken, dat vind ik ten opzichte van U als leden niet gepast en zal mij daar derhalve niet verder over uitlaten.

Ik heb mijn taak als voorzitter serieus genomen en er veel tijd en energie in gestoken. Het deed me goed te zien dat wanneer ik overdag op het park kwam bijna altijd alle banen bezet waren en dat er met veel enthousiasme werd gespeeld.
Niet alleen het spelen, maar ook er om heen zoals de vrijwilligers groep  ons park onderhield. Dat is grote klasse, want verval slaat snel toe. Ik spreek dan ook mijn grote waardering uit voor al die vrijwilligers. Klasse mannen en vrouwen.!!

We hebben ook samen met Dick Schermer, Daniëlle van Nunen via de nieuwsbrief de communicatie op gang weten brengen, waarbij Peter Vos zorgde voor verzending en Arno van Wessel de website beheerde. Allemaal bedankt.

Ook hebben we getracht een meer sociaal gezicht te laten zien naar de mensen toe die ziek zijn geweest, we zijn voor zover mogelijk aanwezig geweest bij begrafenissen en crematies, soms behoorlijk emotioneel kan ik wel zeggen.

Helaas heb ik toch ook moeten constateren dat de animo om binnen een vereniging te functioneren en er te zijn voor leden, dus U zelf, minimaal is.  Misschien is dat de trend? Ik weet het niet.
Als voorbeeld geef ik aan de oproep voor de laatste Algemene Leden Vergadering.  Slechts  5 personen gaven acte de préséance, waarvan nog 3 commissie leden,  dus slechts 2 leden die  belangstelling toonden. Dat was wel erg magertjes nietwaar.

Ook gaat mijn grote waardering uit naar Mieke de Vette, die in feite helemaal alleen de TC draaide. Zij kreeg wel steun van een aantal leden tijdens toernooien en competitie, maar toch!!!!!  Helaas, Niemand staat te trappelen om haar eventueel ad hoc te ondersteunen.???

Ook wil ik het bestuur van de Stichting hartelijke bedanken voor de fijne samenwerking.
Is TVZ nog wel een vereniging?  Of worden we een facilitair bedrijf waar we een baan kunnen huren?
De tijd zal het leren. In ieder geval wens ik mijn mede bestuursleden veel wijsheid en sterkte toe voor 2018

Verder wens ik U allen een veilig en een fijne jaarwisseling toe ( als die al niet geweest is) anders een zeer voorspoedig 2018

Leendert Santema
  
 - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing