ALV en Nieuwjaarsreceptie 2018

 - - -
-

Donderdag 11 januari 2018
Algemene Leden Vergadering
&
Nieuwjaarsreceptie

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl

 
Agenda Algemene Ledenvergadering & Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 20.00 uur
Locatie t Verzetje

Oproep van het bestuur om toch allemaal nu te komen

 
 1. Opening
   
 2. Notulen vorige ALV
  Te vinden op onze website
  HIER
   
 3. Verslagen: Secretaris Frans Teunissen
                  Penningmeester Peter Vos
                  Kascommissie Herman Mooi/Frits Verhoef
                  Benoeming nieuw kascommissielid
                  Technische Commissie  Mieke de Vette
                  Ledenadministratie Gerda Bulthuis
                  Redactie com. Dick Schermer & Daniëlle van Nuenen
                  Tennis Inn   Hans Ijsseldijk

   
 4. Ontwikkeling Jeugdtennis
  De lagere scholen groep 7 en 8  komen In de mnd februari, maart en april o.l.v. P.J. Thieme, maandag en donderdagmiddag op ons park tennissen. Hierbij is ondersteuning van de leden gewenst.

   
 5. Nieuwe ontwikkelingen: 
  Ledenaantal loopt terug, nieuwe sporten aanbieden! Discussie over  Dynamic Tennis op baan 7 (3 veldjes), Jeu de  Boule, Darten enz.
  Kijk s.v.p. op YouTube om een idee te krijgen wat Dynamic Tennis voorstelt!


  https://www.youtube.com/watch?v=D1SGAgpGvpE
  https://www.youtube.com/watch?v=MxjlaM_RlpY
  https://www.youtube.com/watch?v=f0sui9bvX8o
   
 6. Ben Geutjes.
  Stichting Park Hengelder, verleden heden toekomst. Hoe is de situatie en wat zijn de (on)mogelijkheden op ons park.

   
 7. Stemming over en installatie nieuwe bestuursleden.
  Voorzitter Leendert Santema afgetreden
  Secretaris Frans Teunissen aftredend
  Penningmester Peter Vos aftredend 
  Algemeen bestuurslid Randolph Hilhorst aftredend 
  Het vormen van een groep (+/- 7 ) commissieleden die beurtelinks diverse activiteiten b.v. de  TC, scholierentennis, toernooi enz. te  ondersteunen. Ook b.v. het initiëren van een Ladys Day, Bokkentoernooi enz.
Hierbij nogmaals het  dringende verzoek u aan te melden voor een bestuursfunctie of commissielid.

              Graag e.e.a.  kort en bondig, snel door naar de Nieuwjaarsreceptie!

              Randolph Hilhorst
             Alg. Bestuurslid en waarnemend voorzitter.


Hieronder de exploitatiecijfers van het verlengde boekjaar 2017 en de begroting voor 2018
Ook als pdf te downloaden vanaf onze website - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing