Nieuwsbrief maart 2018

 - - -
-

Nieuwsbrief maart 2018

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nlEen ander huis- en/of mailadres? Laat het a.u.b. weten aan onze ledenadministratie:
ledenadministratie@tvzevenaar.nl (dus niet via het contactformulier van de website van TVZ!)

 
In memoriam Antoinette van de Lelie
In december - zo’n 8 weken geleden - stond Antoinette nog vol faveure te tennissen op ons park. 
Op 1 februari is ze er niet meer - bijna 68 jaar oud - veel te vroeg na een onverwacht ziekbed van amper 2 weken.
Antoinette kenden wij als een blonde, charmante persoonlijkheid.   
’s Zomers en ’s winters te vinden op ons tennispark, spelend in diverse groepjes. Al meer dan 40 jaar lang.
Wij zullen haar sprankelende aanwezigheid missen. 
Danielle van Nunen

 
Baanverlichting
Ja, het is leuk om als vrijwilliger bestuurswerk te doen voor je (sport)vereniging. En nee, het is niet prettig om vanuit een crisissituatie te starten. En ja, het is fijn dat het nieuwe bestuur dit eensgezind wil oplossen. En nee, het voelt niet goed om dan meteen een onsympathieke maatregel te moeten treffen. 
 Jullie nieuw bestuur is nu 6 weken onderweg en probeert een oplossing te vinden voor de moeilijke opdracht, die we mee gekregen hebben: onze mooie vereniging weer financieel gezond te krijgen. De verslechterde positie is vooral ontstaan door het sterk gedaalde leden-bestand de afgelopen jaren.
Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 januari jl. reeds aangekondigd, was een van de maatregelen, die we voor verbetering van de financiële positie  moesten uitvoeren, het afkoppelen van de baanverlichting van enkele banen. Afgelopen donderdag 15 februari is dit gebeurd. Dat is heel spijtig, maar je kunt een vereniging niet laten draaien met een verlies op de jaarrekening van € 10.000,-; en het levert wel een besparing op van € 4.000,- per jaar. Dat is 40% van het tekort op de concept begroting 2018. Onze opdracht is een begroting samen te stellen die in evenwicht is. Immers, er zijn geen reserves waar we uit kunnen putten.
En met die 40% zijn we er dus nog lang niet! We zijn serieus bezig met verdere ideeën, zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant om ook die resterende 60% binnen te halen. 
Het afkoppelen van de verlichting van momenteel 3 banen heeft uiteraard gevolgen voor de baanbezetting. De KNLTB hanteert momenteel een richtlijn van 50 - 70 spelers per baan, ongeacht de baansoort. Op verlichte banen kan de richtlijn tot 90 spelers per baan worden opgevoerd. Met ons ledenaantal van 230 leden op 4 verlichte en 3 onverlichte banen vallen we dus nog steeds ruimschoots binnen bovenstaande norm van de KNLTB. Er zullen binnen-kort nog technische aanpassingen uitgevoerd gaan worden, waardoor het op korte termijn mogelijk wordt maximaal 5 banen tegelijk te verlichten.
Door het geleidelijk sterk gedaalde aantal leden raakten we ook in een luxe positie. We wenden er immers aan dat er niet afgehangen hoefde te worden. Wellicht dat we hier nu ’s avonds wél mee te maken gaan krijgen. We zullen hier met z’n allen mee moeten dealen. En nee, wij vinden het niet fijn dat er nu al mensen roepen, dat ze overwegen vanwege bovenstaande reden om naar een andere club te gaan, bang dat er afgehangen moet worden.
Deze negatieve houding zou omgezet moeten worden in een positieve: laten we met z’n allen er voor zorgen dat we meer leden gaan krijgen, zodat we in de toekomst in staat zijn om over te gaan naar nieuwe (led)verlichting, waarvan de aanschaf geld gaat kosten, maar die in het gebruik wel vele malen goedkoper is. 
Wij als bestuur doen dan ook een oproep aan alle leden om ons niet in de steek te laten en af te haken. Maar denk met ons mee om onze club uit de crisis te halen, en dat doe je niet door weg te lopen!
 
Gemeentenieuws 2 mei 2006
 

Namen van feestgang(st)ers zijn bij redactie bekend! 
 
Club van 50
Tijdens de ALV waren er gelukkig ook positieve geluiden. Zeven aanwezige leden werden daar spontaan lid van de club van 50: naast de reeds bestaande 7 leden van deze club draagt ieder vrijwillig 50 euro extra bij aan de clubkas omdat ze het belangrijk vinden dat onze vereniging weer gezond wordt. Het zou zo maar kunnen, dat jij hier ook graag bij wilt horen. Laat het ons maar weten!
 
Voorjaarstoernooi 7 - 11 maart
Over twee weken is het eerste toernooi van 2018 al van start gegaan. De inschrijving voor dit toernooi staat nog open tot 4 maart. Aarzel niet je hiervoor op te geven via www.toernooi.nl . Het is een goede voorbereiding voor het komende seizoen!
 
 
 

Jeugdtennis

Momenteel loopt er een actie met een aantal groepen (4 t/m 7) van de basisscholen in Zevenaar om de leerlingen kennis te laten maken met tennis. Dit gebeurt onder leiding van onze trainer Peter-Jan Thieme met ondersteuning van enkele clubleden.
Medebestuurslid Jan Dolderman was hierbij en keek met voldoening naar het enthousiasme bij de jeugd. Ook de medewerkers van de school en de kinderen waren er zo blij mee dat er is afgesproken nieuwe data te prikken om hier een vervolg aan te geven.
Peter-Jan,  in ieder geval alvast bedankt voor de inzet en tijd die je er belangeloos hebt in gestopt.
AED-training

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie de gelegenheid gegeven om je op te geven voor de training reanimatie - AED op dinsdag 21 maart in ons clubhuis door Josine en Hartog. Enkelen hebben daar reeds gebruik van gemaakt, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aarzel dus niet om je hier alsnog voor op te geven. Inschrijven kan nog steeds bij Jules van den Akker (secretaris@tvzevenaar.nl) vóór 10 maart onder gelijktijdige overmaking van de kosten € 17,50 op bankrekening NL 21 RABO 0535 9152 68 t.n.v. Tennis Vereniging Zevenaar onder vermelding van je naam en  ‘deelname AED-training’. Voor verdere vragen kun je met Jules bellen via 06-17533606.

Tot ziens, want tennissen én vrijwilligerswerk doe je immers bij TVZ!!


 
 - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing