Nieuwsbrief augustus

 - - -
-

Titel van het bericht

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl


Een ander huis- en/of mailadres? Laat het a.u.b. weten aan onze ledenadministratie:
ledenadministratie@tvzevenaar.nl (dus niet via het contactformulier van de website van TVZ)

De Gouden sleutel


Beste mensen,

Enige tijd geleden kregen we als bestuur de vraag: "Waarom is ‘t clubhuis dicht?"
Vooral lastig als men even naar het toilet wil of zich wil omkleden of douchen.
Normaal gesproken opent onze groundsman Gerard 's morgens de deur en sluit Herman die weer af. Nu zijn er soms perioden, dat dit even niet mogelijk is. We zullen zorgen dat e.e.a. nogmaals qua tijden aangegeven wordt.

Navraag bij de stichting leerde tevens, dat u voor € 5,00 (soort waarborg) een sleutel kan krijgen via Herman. Dan heeft u altijd toegang tot ons clubhuis. Bij inlevering krijgt u dit weer retour.

Met frisse groet

Uw bestuur

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 (door Gerard) tot > afsluiting door Herman.
De kantine is meestal in de middag gesloten. Neem dan contact op met Herman als u iets bijzonders heeft.
In weekenden za/zo alleen open tijdens competitie en/ of toernooien en met een eigen sleutel (zie bovenstaande tekst). 's Zondags is Herman er niet.Gerard en Anneke Ophuis

Op de warme finaledag van het TVZ zomertoernooi  heeft het bestuur, uiteraard na intern beraad, besloten Gerard en Anneke (ook letterlijk) in het zonnetje te zetten. We hebben dit symbolisch gedaan omdat, als men iemand als erelid benoemt, dit formeel door de A.L.V. moet worden goedgekeurd. Dus zal op de eerst volgende A.L.V. dit als agendapunt naar voren komen. We hopen het dan officieel te maken.

Waarom zult U zich misschien afvragen? Nu Gerard is 90 jaar en hoopt dit jaar 91te worden, maar ook, omdat Gerard tot voor kort nog op de baan stond. Dit is op zichzelf al een prestatie. Gerard is ook 50 jaar lid van de vereniging en begon op het tennispark aan de Vondellaan. Hij speelde daar en later op Hengelder met andere coryfeeën, zoals Carel Leferink, Herman Freijsen, Wim Winterink en Joep van Workum. Helaas is er geen één van hen meer onder ons. Anneke heeft ook lang bij TVZ gespeeld, maar knie- en rugproblemen hielden haar aan de kant.

Maar waarom Erelid, daar moet je toch een bijzondere verdienste voor hebben geleverd? Nu, ik kan U één ding vertellen. Gerard was een persoon van correctheid, sportiviteit en inzet. Hij stond letterlijk als een huis, je kwam hem niet of nauwelijks voorbij. Hij was altijd correct gekleed, en wat nog meer was, ik heb hem nog nooit een onvertogen woord horen uiten. Voor mij was hij het schoolvoorbeeld voor iedereen binnen de club. Daar kunnen veel tennissers iets van leren.

Gerard kreeg een symbolische oorkonde met foto en “gouden” speld met het originele TVZ logo van de 3 esdoorns opgespeld. Anneke werd verwend met een mooie bos bloemen. Wij hopen dat Gerard en Anneke nog een aantal jaren voor elkaar en ook voor TVZ gespaard zullen blijven.

 

Namens de Tennis Vereniging Zevenaar
Jules van de Akker, Secretaris
Jan van Maldegem, Penningmeester
Jan Dolderman, Algemeen bestuurslid
Pieter van Woerkom, Vicevoorzitter en algemeen bestuurslid
Leendert Santema, Voorzitter
 

Peter bedankt

Als redactie willen wij Peter Vos op deze prominente plaats hartelijk bedanken voor zijn lang-durige medewerking bij het verzendklaar maken en versturen van onze Nieuwbrief. Vanaf augustus 2016 heeft hij maandelijks kans gezien  om de brief zo vlot mogelijk de mail-deur uit te krijgen, soms zelfs twee per maand. En dat was lang niet altijd makkelijk voor hem, met een druk eigen bedrijf en als raadslid. Wij zijn hem heel dankbaar en hopen, dat Arno van Wessel onze Nieuwsbrief op eenzelfde gewaardeerde wijze blijft verwerken. De eerste tekenen daarvan zijn al binnen.
 

Gerard zette de bloemetjes voor ons buiten

Het is ‘zonneklaar’: het is puur genieten op het tennispark van TVZ! Je zou er eens apart voor naar toe gaan om van deze kleurenpracht te genieten.  Wel bedankt Gerard!
Krasse knarrenBeste Tennisvrienden m/v!

Wij hebben nu wel  en terecht ons Lid Gerard Ophuis in het zonnetje gezet, maar ik kreeg gelijktijdig te horen, dat er nog een aantal leden (meer) dan 50 jaar lid zijn en daarbij ook nog actief tennis spelen. En als je dan ziet met welk elan ze op de baan staan, neem ik mijn petje er voor af.

Ik hoorde de naam vallen van Peter Roes, Tiny van de Veerdonk, en zo zullen er misschien nog meer zijn. Nu, dat ga ik laten uitzoeken en kom er gegarandeerd op terug.
Dus tot de volgende keer.

Leendert Santema

 
Wisten jullie dat:

An Baks ook 50 jaar lid is?
Ab Hondeveldt al 10 jaar Mieke ondersteunt met het zomertoernooi, voorheen het Brandon Toernooi?
Gerda Bulthuis hele smakelijke hapjes serveerde tijdens het zomertoernooi?
Leendert Santema woensdagavond 18 juli tijdens het zomertoernooi op zijn bromfiets sprong om naar de plek des onheils te rijden (achter de heuvel bij baan 2), waar een dikke tak met krakend geluid omlaag was gestort?
 

Gang van zaken rondom wijziging en opzegging van het lidmaatschap

Naar aanleiding van af en toe voorkomende vragen zetten we hier alles rondom opzeggen en wijzigen van het lidmaatschap op een rij.

Behoudens opzegging of verandering van de lidmaatschapsperiode wordt het lidmaatschap automatisch met eenzelfde periode verlengd (m.u.v. Kennismakingslid).
Wanneer u wenst op te zeggen óf wilt wijzigen van lidmaatschap, kan dit uitsluitend bij de LEDENADMINISTRATIE ( ledenadministratie@tvzevenaar.nl ).
Wijziging van lidmaatschap (bijv. van jaar- naar zomer- of winterlidmaatschap ) dient te geschieden uiterlijk vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar. Opzegging dient minimaal 1 maand voor het begin van de betreffende lidmaatschapsperiode te gebeuren.
Dit houdt in dat jaarleden voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar moeten
opzeggen, zomerleden voor 1 maart van het lopende lidmaatschapsjaar, en winterleden voor 1 september van het lopende lidmaatschapsjaar.

Namens het bestuur,
Pieter van Woerkom
 

Mogelijkheden voor kinderen van ouder(s) met geringe financiële draagkracht.

1.      Kinderen van 4 – 18 jaar uit de gemeente Zevenaar, waarvan de ouder(s) een inkomen hebben tot 120% bijstandsniveau, kunnen via de GelrePas één sport naar keuze beoefenen. De gemeente vergoedt (mits de sportvereniging zich heeft aangesloten bij de GelrePas) de contributie tot een maximum van € 225 per jaar. Het verschil tussen de verschuldigde  contributie en de maximale vergoeding van € 225 kan besteed worden aan
sportattributen (met een minimum van € 10 en een maximum van € 75).
Zie voor meer informatie: www.gelrepas.nl

2.      Stichting Leergeld de Liemers helpt ook ouder(s) met kinderen, die een inkomen hebben dat nét boven de 120% ligt (in individuele gevallen tot een maximum van 140% bijstandsniveau). Zij voldoen voor de kinderen van 4 tot 18 jaar de verschuldigde contributie rechtstreeks aan de sportvereniging (tot een maximum van € 225 per jaar) en verstrekken de benodigde sportattributen (tot een maximum van € 75).
Zie voor meer informatie: www.leergelddeliemers.nl

Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen ouder(s) een aanvraag indienen via: info@leergelddeliemers.nl  of per telefoon:  0316- 764000.        

3.      Daarnaast is Stichting Leergeld de Liemers intermediair voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Bij dit fonds kunnen zij een aanvraag doen voor een kind van 4 – 18 jaar. Ook hier geldt een gering basisinkomen van de ouder(s) en een maximale vergoeding van € 225 per jaar en een mogelijkheid voor de aanvraag van sportattributen.
Zie voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl
Aanvraag via: info@leergelddeliemers.nl


Mogelijkheden voor volwassenen vanaf 18 jaar

Met een aantoonbaar inkomen tot 120% bijstandsniveau kunnen inwoners (vanaf 18 jaar en ouder) van de gemeente Zevenaar een GelrePas aanvragen. Studenten komen niet in aanmerking voor de GelrePas.
De gemeente Zevenaar vergoedt (mits de sportvereniging is aangesloten bij de GelrePas) 50% van de verschuldigde jaarcontributie, eveneens met een maximale vergoeding van € 225 per jaar).
Informatie: www.gelrepas.nl
 


 
 - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing