Nieuwsbrief december 2018

 - - -
-

TVZ – Nieuwsbrief – december 2018

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl

Een ander huis- en/of mailadres? Laat het a.u.b. weten aan onze ledenadministratie:
ledenadministratie@tvzevenaar.nl (dus niet via het contactformulier van de website van TVZ)


Hoera we krijgen LED verlichting fabricaat LUMOSA
 
Zoals het al rond zoemde is dat nu werkelijkheid geworden.
Over ca. 8-10 weken zal ons park, door LED verlicht, er stralend bij liggen.
Door de goede samenwerking en het door druk op de ketel houden, is het er toch van gekomen.

Uiteraard niet alleen om een mooie verlichting te krijgen, maar ook zoals het goed bestuur betaamt, op de centjes te letten. De energierekeningen van lampen met gasontlading rezen de pan uit, waardoor er 2 banen moesten worden afgesloten. Daar maakten leden zich terecht zorgen over en ging er een geruchtencircuit ontstaan. (Zie stukje van uw voorzitter omtrent transparantie). Maar inmiddels kent U uw beide besturen en die  laten het er niet bij zitten, met name Cees Roozendaal (zonder de anderen te kort te doen) heeft zich ontzettend goed georiënteerd, zowel bij voetbal- en hockeyverenigingen, maar ook bij zuster-tennisclubs. Daarna bij een aantal bedrijven informatie opgevraagd w.o. referenties en op basis van die informatie heeft de stichting offertes aangevraagd. Het bedrijf Sportverlichting.com uit Deventer heeft op uitnodiging de bestaande situatie bekeken en hierop een passende aanbieding gedaan, die budgettair gezien binnen de door STH (en TVZ) gemaakte begroting viel. Op maandag 26 november j.l. is de opdracht aan sportverlichting.com verstrekt. Dit bedrijf werkt met topmerken zoals Lumosa, AAA , LUX, Philips etc.

De investering hiervoor is gedaan door de Stichting Tennis Park Hengelder. Extra motivatie was ook, dat STH in 2018 nog een behoorlijke subsidie kon krijgen en dat ook dit jaar de BTW aftrekbaar is. Dit zal in 2019 hoogstwaarschijnlijk niet meer het geval zijn.
Het mooie is tevens, dat dit bedrijf alles voor de Stichting regelt. Dat maakt het veel minder gecompliceerd en loopt over veel minder schijven. Een kort overzicht over de besparing kunt u vinden op onze website:

http://tvzevenaar.nl/index.php/berichten/141-hoofdcategorie/184-blog
 
Het komt er op neer dat wij bij optimaal gebruik deze investering er in ca. 6,3 jaar uit hebben. Maar wat betekent het nu in het kort voor de spelers en speelsters?
Alle modules van de Lumosa-verlichting zijn individueel instelbaar om alle hoeken en baan- delen optimaal verlicht te krijgen. De lichtsterkte is ruim 1 ½ keer sterker dan met de huidige lampen, er is meer diepte en praktisch geen schaduw, waardoor de komende bal sneller kan worden beoordeeld. Dus U reageert sneller. (Noot: we worden mogelijk allemaal 1 of 2 rankings hoger: zesje wordt een vijf of een viertje. haha).
Voorbeeld: Werd een baan verlicht met 300 lux, dan is dat nu  450 lux, tegen bijna halvering van de kosten. Er zijn geen opwarmtijden meer nodig en nu wordt ook bekeken of voor het geval het nodig is, bijvoorbeeld bij drukke toernooien, de banen 3 en 4 erbij getrokken kunnen worden. Met de huidige bezetting is dit nog een onderwerp dat binnen de beide besturen besproken gaat worden.

Namens alle TVZ  leden en het TVZ bestuur willen we hierbij de mensen van de Stichting bedanken voor hun geweldige inzet.

Uw bestuur
 
Wat zien we?

Inderdaad … gloednieuw licht!
 
Voorjaarscompetitienieuws
Namens Mieke van de TC kunnen we melden dat er nieuws is over de voorjaarscompetitie.
Het is teveel info om in de nieuwsbrief op te nemen, maar alle info wordt deze week op de website geplaatst. Hierbij even kort alvast de belangrijkste punten:
- De Voorjaarscompetitie telt in het totaal 7 speeldagen en start begin april en loopt tot begin juni
- Inschrijving via het formulier op de website
- Aanmelding voor 25 december a.s.!

Weemoed?
Sinds ik een bestuursfunctie heb en nogal veel op het park aanwezig ben, kijk je wel eens met een beetje weemoed terug op de ver achter ons liggende tijd en dan praat ik over de tachtiger jaren toen ik lid werd. Wat is er toch veel veranderd, van gravelbanen naar kunstgras en een vereniging met veel leden en behoorlijk wat commissies en activiteiten.
Zo hadden we een Technische commissie, Jeugdcommissie, Toernooicommissie,  Evenementencommissie enz.

Evenementen waren er volop, zoals de winterwandelingen, fietstochten, uitwisselingen met zustersteden en zusterverenigingen, de weergaloze TVZ-barbecue tijdens de toernooien, zoals het BCD-toernooi, later het O.G.T.C  (Oost Gelders Tennis Circuit). Overdekt terras tijdens WK-voetbal. De traditionele TVZ-feestavond, maar ook de beregezellige woensdagavondcompetitie, die steevast afsloot met de muzikale begeleiding met o.a. Jan Godschalk, Fons Peters en Jos Luising. De donderdag erop kende een redelijk hoog ziekteverzuim!!! Haha.
En wat te denken van het geiten- en bokkentoernooi, het luilaktoernooi met als uitschieter een volledig in het midden door zwart plasticfolie afgeschermd veld in plaats van een net van wel 4 meter hoog.

Ook de toenmalige besturen waren zeer betrokken bij alles wat er rondom TVZ plaatsvond. We hadden echt kanjers, zoals Hans van Gelder en Hans Verwer op wie je nooit tevergeefs een beroep op kon doen. Echter geen negatief woord over hun “Voorgangers en Nakomers”. Integendeel, ook zij hebben hun steentje aan TVZ bijgedragen.

Zo kan ik nog wel doorgaan en als ik nu naar het heden terugkeer zie ik gelukkig weer een hele lichte kentering van betrokkenheid met de club. Ik realiseer me wel degelijk dat dit soort tijden niet of nauwelijks meer terugkeren, want de mens van heden heeft veel meer mogelijkheden en andere beslommeringen. Op een vraag: Mis je die ouwe goeie tijd? Zeg ik: Ja, maar … zie  boven. Tijden veranderen.

Maar ook: We hebben nu een actieve sponsorcommissie en een zeer actieve TC, maar ook melden leden zich aan om hand- en spandiensten te verrichten voor die commissies, zoals het begeleiden van jeugd tijdens de Sjors Sportief activiteit, en dat gaan we ook continueren in het voorjaar van 2019. Het ondersteunen van de TC bij de toernooien. We zien ook een lichte stijging van het ledental, dat doet goed want we zaten echt wel in een dip. Maar we zouden geen TVZ zijn als we daar niet uit zouden kunnen komen.

Beste TVZ-leden, we hebben een fijne club en wat er ook gebeurt, heeft U ideeën, kom er mee voor de dag. Wij staan altijd open voor nieuwe impulsen en zullen eventuele discussiepunten in positieve zin gaande houden.

Met sportieve groet van een voorzitter met nog een klein beetje weemoed.

Leendert
 
Transparantie
Beste TVZ-leden,

We vangen regelmatig wat negatieve opmerkingen (van buiten de club) op over de “financiële” situatie bij TVZ. Wij als bestuur luisteren hier goed naar en met dit schrijven zullen, zo hopen we, alle bestaande vooroordelen definitief naar het land der fabelen worden verwezen.

Natuurlijk hebben we te maken gekregen met een terugloop van leden, waardoor er een tijdelijk liquiditeitsprobleem dreigde. Bij de jaarvergadering werd aangegeven, dat er moest worden bezuinigd. Maatregelen waren nodig en één ervan was het afkoppelen van baan 3-4, wat een significante besparing opleverde. Maar ook door het zoeken en vinden van nieuwe sponsors lost dit probleem zich langzaam op. Een andere maatregel was het energie kostenplaatje!!

Het juiste moment is nu daar om dit meer inzichtelijk te maken. Waarom dan wel, zult U zich afvragen? Op 26 november j.l. heeft de Stichting Tennis Park Hengelder in aanwezigheid van het bestuur van TVZ (Voorzitter en Penningmeester) de opdracht ondertekend voor de installatie van LED verlichting voor de banen 1 en 2, alsmede voor 5-6-7. De financiële middelen zijn voorhanden en de besparing op energiekosten is significant. We praten over een percentage van ruim 61%. Dit impliceert tevens dat de investering zich binnen 6,5 jaar heeft terugverdiend. Over de LED-verlichting las u hierboven al veel meer.

TVZ als vereniging en de Stichting Tennispark Hengelder te samen zijn financieel gezond en hebben een zeer goede verhouding van vreemd en eigen vermogen, waardoor wij vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Laat dat duidelijk zijn. Zakelijke deskundigen beamen dit.

Ook hoorden we zo een beetje rondzingen: Waarom zo’n duur elektronisch afhangsysteem?
Nu beste TVZetters, dit afhangsysteem hebben we GRATIS via de KNLTB. Natuurlijk kunnen we ook van een aantal extra faciliteiten van de KNLTB gebruikmaken. Inderdaad zijn daar dan wel kosten aan verbonden. Echter die kosten zijn dermate acceptabel, aangezien hier andere kosten door komen te vervallen. Maar wees ervan verzekerd, dat deze stappen weloverwogen zijn genomen ten behoeve van de leden.

Maar om die transparantie en duidelijkheid te kunnen c.q. verbeteren / handhaven, hebben wij als bestuur ook Uw medewerking nodig qua meedenken, positieve inbreng en het omzetten van woorden naar daden. TVZ is een fijne vereniging en we zien positieve ontwikkelingen. Die kosten tijd en energie, maar wees er van verzekerd, dat dit bestuur en een flink aantal leden zich daar 100% voor inzetten.

Uw bestuur
 
Een beroep doen op……………?????Leden m/v


Misschien is deze afbeelding voor een deel toepasselijk, dus wij als bestuur van TVZ doen hierbij een beroep op U als leden.

Ons bestuurslid Jan Dolderman heeft, zoals al eerder aangegeven, aangekondigd te stoppen als bestuurslid. Jan is een doener, zoals de meesten van U hem kennen, als de man die ons clubhuis van frisse kleuren heeft voorzien en allerlei hand- en spandiensten verricht voor de Stichting =STH.

Wij zijn dus op zoek naar een  bestuurslid voor algemene zaken. Dit kan een vrouw of man zijn. Nu discrimineer ik niet hoor, maar onze voorkeur gaat uit naar een vrouw, vanwege het simpele feit dat vrouwen:
a) meerdere dingen tegelijk kunnen doen en
b) wat pragmatischer zijn dan mannen. Eerlijk is eerlijk, nietwaar?
Vrouwen hebben vaak een wat andere kijk op zaken die mannen vaak ontgaan. Dus dames van harte welkom en niet dringen hoor!!

Groetend

Namens bestuur TVZ

Leendert Santema,  Voorzitter

P.S.: U mag zich aanmelden of personen voordragen bij onze secretaris Jules van den Akker: secretaris@tvzevenaar.nl
 
Beste Sjors sportievelingen
Het zit er weer bijna op, dit leuke evenement. Op een paar middagen na krijgt een aantal Sjors vrienden op de donderdagmiddag ook te maken met tennis. Wie op de woensdagen niet kon, is ook van harte welkom en we starten om 15.30. Te beginnen op a.s. donderdagmiddag 8 november aanstaande. Als voorzitter van Tennis Vereniging Zevenaar, maar ook als sportman, ben ik er trots op dat jullie zo enthousiast hebben meegedaan. Dit heeft aanleiding gegeven om dit nogmaals te doen en wel in de tweede helft van april, en dat doen we ook weer gratis. Dat wil niet zeggen dat er niet meer te doen is.
Er bestaat de mogelijkheid om al eerder te gaan tennissen, maar dan onder leiding van een ervaren tennistrainer van de tennis School “Tennis Vision”. Ik ga met hen praten om inzicht te krijgen naar de mogelijkheden zoals data, kosten, enz. Hieraan is wel een lidmaatschap van de vereniging verbonden. Dat houdt echter wel in, dat je het gehele jaar door kunt tennissen.

Ik zal jullie via jullie ouders/voogd e.d. op de hoogte houden. Want we zijn heel druk bezig het heel aantrekkelijk te maken voor aankomende jeugdige tennistalenten die jullie zijn.
 
Mochten sommigen van jullie niet verder willen en daar hebben we uiteraard begrip voor, wees zo vriendelijk en meld je dan even af.

Een sportieve groet van de grote SJORS

Namens Tennis Vereniging Zevenaar

Leendert Santema, Voorzitter
 
TVZ & Sjors Sportief en het mogelijke vervolg?
Als dit stukje gepubliceerd wordt zit die activiteit er al weer op. 7 november werd afgesloten met een diploma uitreiking. Er zaten bij de basisschooljeugd wel heel duidelijk een stel talenten. Wij hopen nu uiteraard dat dit voor de vereniging een positief vervolg zal krijgen als we er een aantal jeugdleden aan over mogen houden.

Ik wil hierbij El de Boer, Jannes Hilferink, Dick Schermer en Tineke Clasquin hartelijk bedanken voor hun medewerking. Dick en Tineke hebben even af moeten haken met een blessure, maar zullen zeker wel weer van de partij zijn.
De suggestie werd geopperd en is al door het bestuur (tijdens de B.V.) goedgekeurd om dit evenement op eigen (TVZ) initiatief te continueren, en alle kinderen (en de basisscholen), die mee hebben gedaan uit te nodigen om in het voorjaar, zeg 2e helft april, weer eenzelfde start te maken. Dan liggen de temperaturen hoger en is het voor de begeleiders aangenaam om op het park te vertoeven.
 
Wie heeft er nog een kinderracket in de aanbieding?

Verheugend nieuws! We gaan meer kleintjes op ons park begroeten. Voor de eerste kennis-
makingsronde konden we van de KNLTB nog materialen lenen. Die zijn nu, onder dankzegging, teruggestuurd. Maar daarmee hebben we voor onze nieuwkomertjes wel rackets nodig. Vandaar de luidkeelse vraag: Wie heeft er nog een kinderracket te vergeven?
Het is in het clubhuis af te leveren, en scheelt onze vereniging in de kosten!

Bij voorbaat hartelijk dank!
 
Wat doen wij met het anti-rookbeleid?

Bij het bestuur kwam de vraag binnen of wij meedoen met het anti-rookbeleid.
Dit leidde tot de discussie: ”Gaan we het verbieden om niet meer rond en om het clubhuis te roken?” Het antwoord is nee, wij gaan niet met het opgestoken vingertje staan.
Echter willen wij er wel op wijzen dat, om in clichés te blijven, roken ongezond is.
Wij vragen daarom aan degene die rookt om begrip te hebben voor deze situatie en ook begrip op te brengen om, als U rookt, dit niet meer op het terras te doen, maar bijvoorbeeld op de openbare parkeerplaats. U voorkomt zo dat mensen met long-/kortademigheidsproblemen er hinder van hebben.

In ieder geval alvast bedankt voor uw medewerking.

Uw bestuur.

Live cooking bij Van der Valk

Vrijdagavond 17 november waren het bestuur van de stichting en de vrijwilligers met hun partners te gast bij Van der Valk in Duiven. Met vierentwintig personen, verdeeld over drie ronde tafels, werd het een geanimeerd en smakelijk samenzijn. Als waardering voor de vrijwillige inspanningen in het afgelopen jaar, kon er naar eigen voorkeur worden gegeten en gedronken. Dat is dermate op prijs gesteld dat alle contracten – voor zover wij weten – met graagte zijn verlengd!

Aanvulling bij dit artikel van de voorzitter:

Om te voorkomen dat door onbegrip of verkeerd interpreteren onvrede of irritatie ontstaat, het volgende:

Het is een traditie dat 1 x per jaar de vrijwilligers getrakteerd worden op een etentje. Ditmaal bij van der Valk. De partners van de vrijwilligers hebben dit etentje trouwens uit eigen zak betaald, laat dat wel wezen.

Voor de goede orde: als wij - lees Stichting en Vereniging - al het werk dat zij verrichten,  zouden moeten uitbesteden, is dat niet te betalen. Iedere woensdag, weer of geen weer, zij staan klaar. Ik wil dan ook geen discussie over wie er dan wel in aanmerking voor komen.

Natuurlijk zijn er binnen de club een aantal vrijwilligers die hand en spandiensten verrichten zonder daar iets voor terug te krijgen (alleen onze waardering). Ik denk aan onze TC met Mieke de Vette, Gerda Bulthuis, die de ledenadministratie verzorgt, Daniëlle van Nuenen  die er voor zorgt dat er aandacht wordt gegeven aan zieken, geopereerden etc (Lief en Leed), leden die ons clubhuis spik en span houden en ga zo maar door, leden die de jeugd opvangen en begeleiden. Al deze mensen sluit ik in mijn hart, dat is gelukkig groot genoeg.

Dit doen zij omdat ze hart voor de zaak hebben .

Waarom reageer ik op het artikeltje? Om te voorkomen dat er weer oeverloze discussies ontstaan, die niet nodig zijn.

Beste mensen, we mogen blij zijn met de groep mannen die ons park in goede staat van onderhoud houden, waar iedereen zich thuis voelt.

Jullie voorzitter
 
 
Tot ziens, want tennissen én vrijwilligerswerk doe je immers bij TVZ!!
 - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing